Wedstrijdreglement

 

Definities

 

1) De organisator van de virtuele wedstrijden is Kratos. De wedstrijden zijn online te vinden op http://www.kratosruns.com en op sociale media.

 

2) Om deel te nemen aan een wedstrijd is een aankoop vereist. Door aan de wedstrijd deel te nemen, bevestigen de deelnemers dat zij deze voorwaarden (algemene deelnemersvoorwaarden) begrijpen, accepteren en ermee instemmen aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

 

3) De data voor elke wedstrijd wordt meegedeeld op de website en sociale media.

 

4) Deelname aan een wedstrijd geschiedt uitsluitend door natuurlijke personen die zich op de door het inschrijfsysteem voorgeschreven wijze hebben ingeschreven.

 

5) Door de inschrijving verbindt de deelnemer zich aan deze overeenkomst.

 

6) Inschrijvingen die zijn gegenereerd door scripts, macro’s of andere automatische middelen of praktijken of door andere middelen die het aanmeldproces ondermijnen zijn ongeldig.

 

Deelname

 

1) De deelnemer dient voor deelname het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen tijdens de aankoop.

 

2) De deelnemer ontvangt een startnummer via e-mail in de week wanneer de virtuele wedstrijd plaatsvindt.

 

3) De deelnemer ontvangt een certificaat via e-mail uiterlijk 10 werkdagen nadat de virtuele wedstrijd beëindigd is.

 

4) De deelnemer zijn/haar voornaam, de initialen van zijn/haar achternaam en zijn/haar resultaat wordt op de website en/of sociale media gepubliceerd.

 

5) De organisatie van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten de virtuele wedstrijd af te gelasten.

 

6) Door het besluit van de organisatie om een virtuele wedstrijd niet door te laten gaan ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot de virtuele wedstrijd

  

Betalingsvoorwaarden en inschrijving

 

1) Door het voltooien van de inschrijving geeft de deelnemer de organisatie het recht middels een éénmalige incasso het inschrijfgeld van het opgegeven rekeningnummer af te schrijven.

 

2) Door het opgeven van betaalgegevens zoals Bancontact, Maestro, Ideal, Visa, Mastercard, Paypal,… geeft de deelnemer de organisatie het recht om een éénmalige incasso het inschrijfgeld te incasseren.

 

3) Door de betaling te doen via het betaalsysteem is de betaling onvoorwaardelijk. Voor mogelijke terugbetaling dient de deelnemer zich tot de organisatie te wenden. Hiervoor krijgt de deelnemer 14 dagen bedenktijd vanaf de datum van inschrijving.

 

Aansprakelijkheid

 

1) Deelname aan een virtuele run is op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de deelnemer als gevolg van deelname aan een virtuele wedstrijd oploopt, tenzij deze schade direct is toe te rekenen aan de organisatie jegens een onrechtmatige daad (o.d. art. 1382-1383 BW).

 

2) De deelnemer verklaart zich in goede en gezonde gezondheid te bevinden aan de start van de virtuele wedstrijd, zowel op psychologisch als fysisch vlak.

 

3) De deelnemer dient op de hoogte te zijn van de algemene deelnemersvoorwaarden van de virtuele wedstrijd.

 

4) Als je tussen 13 en 16 jaar bent kan je je enkel inschrijven als je toestemming van je ouder/voogd hebt gekregen. Deze persoon moet de organisator eerst contacteren via e-mail met jouw gegevens.

Kinderen jonger dan 16 jaar moeten vergezeld worden door een meerderjarig persoon in een ratio van twee minderjarigen per volwassene.

 

Prijzen

 

1) Er zijn telkens prijzen te winnen per virtuele wedstrijd.

Om  kans te maken op een prijs moet de deelnemer zijn/haar gekozen afstand voltooien.

Dit bewijs stuurt de deelnemer aan hand van een screenshot of foto door via Facebook Messenger, Instagram of e-mail (runs@kratosruns.com) naar de organisator. Vervolgens krijgt de deelnemer twee vragen doorgestuurd: een vraag waarbij de mentale capaciteit van de deelnemer op de proef wordt gesteld.

Als deze vraag correct wordt beantwoord, dan krijgt de deelnemer een schiftingsvraag die hij/zij moet beantwoorden. De deelnemer die de schiftingsvraag correct of het dichtstbij beantwoordt wint de hoofdprijs. De tweede en derde prijs gaat vervolgens naar de deelnemers die op hun beurt het dichtst bij het juiste antwoord zitten hebben ingegeven. Bij een ex aequo krijgen de deelnemers een bijkomende vragen tot er een uitsluitende winnaar is.

 

2) De winnaars worden bekend gemaakt op sociale media in de eerstvolgende week nadat de virtuele run beëindigd is. De deelnemers worden daarnaast ook persoonlijk gecontacteerd via e-mail.

 

3) De prijzen kunnen niet worden ingeruild tegen geld of andere producten. 

 

4) De levering van de prijzen worden persoonlijk overhandigd door de organisator of per post opgestuurd.

 

 

Bedrijfsgegevens

 

1 De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie en/of producten digitaal en/of per post aan de deelnemer.

 

2) De deelnemers verlenen bij het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisatie voor het publiceren van zijn/haar naam, leeftijd, adres, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en wedstrijdresultaten via verschillende communicatie en/of mediakanalen.

 

Op alle aspecten van de virtuele wedstrijden is Belgisch recht van toepassing.