Privacy policy

 

Privacy

 

Kratos hecht heel veel belang aan bescherming van jouw privacy. De persoonsgegevens die wij van jou verkrijgen worden dan ook met de grootste zorg verwerkt. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt volgens de geldende privacywetgeving en in het bijzonder volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). 

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Kratos, info@kratosruns.com

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Kratos heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

Kratos houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Deze privacyverklaring geeft jou als burger meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kratos.

 

Het doel van deze privacyverklaring is jou te informeren over:

 • het feit dat wij, in het kader van onze virtuele wedstrijden, persoonsgegevens verzamelen
 • waarom wij deze gegevens verwerken
 • hoe lang we de verzamelde gegevens bewaren
 • hoe jij jouw rechten betreffend jouw persoonsgegevens kan uitoefenen

 

Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

 

Kratos organiseert virtuele wedstrijden aan deelnemers wereldwijd. Na elke wedstrijd komt er een klassement op de website met de tijd en afstand van de deelnemer. Ook de naam en gemeente/stad van de deelnemer waar deze woonachtig is wordt in dit klassement vermeld. Daarnaast zijn er bij elke virtuele wedstrijd ook prijzen te winnen waar de winnaar op sociale media bekend gemaakt wordt (zonder hem/haar te taggen) door het vermelden van de naam van de winnaar. De winnaar wordt ook persoonlijk gecontacteerd.

 

Kratos is verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens die zij verricht in het kader van virtuele wedstrijden.

  

Contactgegevens Kratos

 

Adres: Amsterdamstraat 22, 2000 Antwerpen, België

Telefoonnummer: +324 79 49 27 13

Mail: info@kratosruns.com

 

Gegevensverwerking

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens en voor welke doeleinden worden deze verwerkt?

 

Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens als je je inschrijft voor een virtuele wedstrijd.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden, publicatie van het klassement op de website en als je een winnaar bent van een prijs op sociale media.

 

Rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

 

De AVG/GDPR bepaalt in art. 6 dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan jouw gegevens op rechtmatige wijze verwerkt kunnen worden.

 

De verwerking van jouw gegevens gebeurt enkel op basis van deze rechtsgronden. Deze rechtsgronden zijn bovendien mee opgenomen in het register der verwerkingen.

 

Van kinderen jonger dan 13 jaar mogen we geen gegevens opslaan. Als je denkt dat we gegevens hebben van iemand jonger dan 13 jaar, laat het ons weten zodat we de nodige stappen kunnen ondernemen.

Als je tussen 13 en 16 jaar bent kan je je enkel inschrijven als je toestemming van je ouder/voogd hebt gekregen. Deze persoon moet de organisator eerst contacteren via mail met jouw gegevens.

 

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

 

Het team van Kratos heeft toegang tot jouw gegevens, voor zover zij die nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

 

De volgende persoonsgegevens van de deelnemers aan de virtuele loopwedstrijden worden gevraagd, opgeslagen en verwerkt:

 

persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en mail

 

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij over jou verwerken. Hiervoor kan je ons contacteren via info@kratosrunners.com. Kratos houdt een register van verwerkingsactiviteiten bij, overeenkomstig art. 30 van de AVG/GDPR. Daarnaast heb je ook het recht om:

 • jouw persoonsgegevens te laten wissen
 • jouw persoonsgegevens te laten verbeteren
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken
 • jouw persoonsgegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens

Wanneer de rechtmatigheid van de verwerking van jouw gegevens gebaseerd is op jouw toestemming, heb je het recht om deze toestemming in te trekken. De gegevens die verwerkt werden in de periode tussen het verlenen van toestemming en het intrekken ervan, blijven rechtmatig verwerkt.

 

De organisatie hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens die zij in het kader van haar activiteiten als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

 

De verwerking verwijst naar alle bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens op grond waarvan een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structuren, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 

Bewaartermijn van de gegevens

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

 

De deelnemers hebben geen rechtstreekse toegang tot de databank door bv. een online link. De deelnemers kunnen hun gegevens opvragen, inkijken of op éénvoudig verzoek via mail of schriftelijke vraag aan Kratos. Indien nodig kan de deelnemer vragen de gegevens aan te passen die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Wijziging privacy verklaring

 

Kratos kan deze privacyverklaring steeds wijzigen (indien nodig). De laatste wijziging gebeurde op 21 februari 2021.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@kratosruns.com

 

 Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Doel en nut van cookies

 

Kratos wil je zo goed mogelijk informeren over je rechten onder deze wetgeving, en over welke cookies Kratos gebruikt. Door de website te gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen Kratos om je bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.), en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. 

Als je op de website van Kratos wil surfen, is het aan te raden je cookies in te schakelen. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om je een probleemloos bezoek op de website te garanderen. Indien je deze cookies liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen.

Wij gebruiken cookies om jouw bezoek op onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om je specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor jou van belang kunnen zijn. Het is mogelijk dat wij informatie opslaan die direct aan jou gerelateerd is. Wij gebruiken daarnaast mogelijk ook cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website bekend maken. De volgende partners worden betrokken:

 

Rechten van de gebruikers

 

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken heb je als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Zo kan je als gebruiker de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op verzet: als er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan je je verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens. 
 • Recht op inzage: je hebt het recht om op ieder ogenblik van Kratos te vernemen (na geldige identificatie) of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen. Je hebt ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm.
 • Recht op verbetering: correcties op de persoonsgegevens waarover Kratos beschikt kunnen altijd worden aangebracht en verwijderd worden. Het is aan de gebruiker om deze gegevens zelf aan te passen of de foutieve gegevens te wissen in het gebruikersprofiel.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Mocht je na het lezen van deze Cookie Policy toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, dan kan je steeds contact opnemen via: info@kratosruns.com

 

Gebruik van Google Universal Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Universal Analytics (hierna "Google Analytics" genoemd), een internetanalyse-service van Google, Inc. (hierna “Google” genoemd). Google Analytics gebruikt cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken, bijvoorbeeld het aantal bezoekers van onze website, de websites van waaruit onze bezoekers naar ons zijn gekomen, en de pagina's die ze hebben bezocht. Deze informatie wordt door ons gebruikt om het aanbod en de services van onze website te verbeteren. In principe wordt alle informatie die door het cookie wordt verzameld over uw gebruik van onze website, door Google doorgestuurd en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google zal als onze gemachtigde gegevensverwerker deze gegevens gebruiken om ons te helpen bij het evalueren van het gebruik van onze website, het samenstellen van verslagen over onze websiteactiviteiten en het verstrekken van andere statistische en analytische services in verband met het gebruik van onze website. Het IP-adres dat door uw browser is doorgegeven in het kader van Google Analytics, zal niet worden gekoppeld aan enige andere gegevens die door Google worden bewaard.

Voor een overzicht van het privacy beleid van Google, klikt u hier